เนื้อเรื่อง

 

THE FIRST CREATOR "OHN"

 

เรื่องราวแห่ง ROHAN เริ่มต้นเมื่อมหาเทพ Ohn ได้สร้างโลกนี้ขึ้นมา และได้สั่งให้เทพบริวารทั้ง 5 สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมา  5 เผ่า ซึ่งประกอบด้วย

Humans, Giants, Elves, Halflings, and Dark Elves ซึ่งทั้ง 5 เผ่าพันธ์ ต่างก็อาศัยอยู่ในอาณาเขตของตนเอง เมื่อมีสิ่งมีชีวิต ย่อมมีการขัดแย้ง

และการแย่งชิง ในเวลาต่อมาได้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันภายในเผ่าของมนุษย์ (Humans) ทำให้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งได้แยกตัวออกไปและเดินทาง

ไปอาศัยยังเกาะ Bahran ทางเหนือ ซึ่งพวกเขาได้กลายเป็นบรรพบุรุษของเผ่านักฆ่า Dhan ในเวลาต่อมา ด้านฝ่ายเทพเมื่อรับรู้ถึงความขัดแย้ง

ของมนุษย์ มหาเทพ Ohn จึงได้สร้างมังกรขึ้นมาปกป้องอาณาเขตต่างๆ บนโลก

 

ทางด้านเผ่ามนุษย์และเอลฟ์ (Elves) เนื่องจากมีการติดต่อและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทำให้มนุษย์และเอลฟ์บางคนแต่งงานกันและให้กำเนิดเผ่าพันธ์ใหม่

นั่นคือ Half Elves เหล่า Half Elves นิยมชีวิตที่สันโดษและไม่ต้องการพึ่งพาเผ่าอื่นจึงแยกตัวออกไปสร้างอาณาจักรของตัวเอง หลังจากผ่านระยะเวลา

อันยาวนาน มหาเทพ Ohn ได้หายสาปสูญไป ซึ่งเชื่อกันว่ามหาเทพ  Ohn อาจจะสิ้นอายุขัย เหล่ามังกรที่ Ohn สร้างขึ้นก็หายสาปสูญไปด้วย

แต่ในขณะเดียวกัน ณ เกาะ  Bahran ได้มีเผ่าพันธ์ใหม่ปรากฏขึ้นมานั่นคือเผ่า Dekan ซึ่งเป็นเผ่าพันธ์ที่มีสายเลือดของมังกร ชาว Dekan ได้ก่อสงครามกับ

Dhan เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในทางเหนือ

 

 

CIVILLIZATION OF ABADON

 

เมื่อมหาเทพ Ohn สิ้นชื่อ เหล่าเทพบริวารทั้ง 5 จึงไม่สนใจโลกที่ Ohn สร้างขึ้นอีกต่อไปและต้องการกำจัดเผ่าพันธ์ต่างๆ บนโลกที่ตนสร้างขึ้น

จึงได้สร้างพวก Monster ต่างๆ ขึ้นมาบนโลกเพื่อทำการล้างบางอารยธรรมทั้งหมด เหล่าเผ่าพันธ์ทั้งหลายที่ถูกเทพทอดทิ้ง จึงต้องอาศัยกำลัง

ของตนเองในการอยู่รอด และต่อกรกับเหล่าปีศาจที่เทพทั้ง 5 สร้างขึ้น บางเผ่าได้ร่วมมือกันในการต่อสู้ ในขณะที่บางเผ่าก็พยายาม

ขยับขยายอาณาจักรของตนต่อไป